Co je to komunita? (A co není...)

Každý si pod pojmem komunita představí trochu něco jiného. Co komunity spojuje v businessovém prostředí a co komunity nejsou se dočtete v tomto článku.

Bohužel nelze jednoznačně definovat, co přesně komunita znamená, protože může představovat různé věci pro různé lidi. V podstatě se jedná o skupinu lidí, kteří sdílejí společné zájmy, cíle nebo hodnoty. Klíčovým prvkem je vytvoření prostoru, buď fyzického nebo virtuálního, který propojuje jednotlivé členy a podporuje vznik sociálních vazeb. Pokud bych se však měla pokusit popsat komunitu jednou větou, byla by to tato:

„Bezpečné místo, kde najdete odpověď na svoji otázku.“

Komunity mají úžasný efekt – vytvářejí pocit sounáležitosti a bezpečného prostředí, kde lidé mohou sdílet zkušenosti, inspirovat se a vzájemně se učit. Z psychologického hlediska je právě ten pocit sounáležitosti tím, co dává lidskému životu opravdovou hodnotu. V dnešní digitální době, kdy je stále obtížnější najít místo, kam patříme, je budování komunit stále důležitější a získává na pozornosti.

Jak na komunity nahlížet?

1. Běh na dlouhou trať

Komunitu budujte tam, kde dává smysl dlouhodobost. V komunitách jde hlavně o budování vztahů, které se nevytvoří přes jednu noc.  

2. Prodloužená ruka interního týmu

Je super přemýšlet o své komunitě jako o prodloužené ruce interního týmu. Například pokud budujete komunitu s cílem získat nové zaměstnance, komunita může výrazně usnadnit práci HR týmu. Poskytuje prostředí, ve kterém lze oslovit potenciální kandidáty, navázat s nimi kontakt. Pokud se zaměřujete na budování komunity s důrazem na udržení stávajících zákazníků, komunita může významně přispět obchodnímu týmu. Firma budující komunitu by měla být mnohem efektivnější, jelikož má kolem sebe takový "rozšířený interní tým" a má vhled do cílové skupiny.

3. Mindset od „pro koho“ k „s kým“

V typickém firemním prostředí se manažeři shromáždí kolem jednoho stolu a začnou přemýšlet a plánovat, jak mohou vylepšit jednotlivé oblasti svého businessu, co nového mohou udělat. Tento proces však vždy s sebou nese riziko, že jejich návrhy nebudou plně přijaty cílovou skupinou. Proto, když budujeme komunitu, je skvělé nastavit si mindset ne „pro koho svůj business dělám“ ale „s kým svůj business dělám“. Snažit se komunitu co nejvíc vtáhnout do interního dění a naslouchat jejím potřebám. Tím zvyšujeme pravděpodobnost, že to, co ve firmě uděláte, dopadne na úrodnou půdu.

A co komunity nejsou?

Často se setkávám s tím, že firma má okolo sebe klíčovou cílovou skupinu lidí – stávající nebo potenciální zákazníky, potenciální zaměstnance apod. – a začíná uvažovat o vybudování komunity. Ačkoli to může znít lákavě, je důležité se zamyslet nad dvěma zásadními otázkami:

👉 Dává smysl usilovat o vytvoření prostředí, kde si jednotliví členové mohou vzájemně pomáhat, radit si, sdílet své zkušenosti a interagovat různými způsoby?

👉 Může jejich interakce přinášet hodnotu nejen členům samotným, ale i naší značce?

Excelovský seznam nebo CRM se automaticky nerovná komunitě. Mnohdy totiž stačí „pouze“ pečovat chytrým způsobem o danou cílovou skupinu a nemít ambici podporovat budování vztahu mezi jednotlivými lidmi. Další návodná otázka by mohla být: Chci, aby jednotliví lidé budovali vztah pouze k naší značce nebo mají budovat vztah i mezi sebou? Pokud jste si odpověděli ano pouze na první část otázky, máte pravděpodobně databázi kontaktů, o kterou chcete pečovat, informovat ji a třeba i vzdělávat. Komunita to ale není. Zatím. 😉

Mark Zuckeberg hodil trochu vidle do práce Community Managerů, když začal označovat sledující za komunitu. To, že má značka sledující na Facebooku nebo Instagramu ještě neznamená, že buduje komunitu. Community Manager není Social Media Manager ani člověk, kdo celé dny odpovídá na komentáře ve facebookových skupinách. Je to stratég, designer, relationship builder, facilitátor a moderátor, největší ambasador vaší značky a hlavně leader, ale o roli Community Managera se více rozepíšu později. Samozřejmě na Facebooku se nachází spousta smysluplných komunit. Jen je potřeba si uvědomit, že followeři nejsou automaticky to stejné jako komunita.

...Pokud byste se o budování komunit chtěli dozvědět víc, stáhnete si náš e-book a nebo se přihlaste k našemu newsletteru. Nezapomeňte sledovat naši agenturu Fanl na LinkedInu, Facebooku a Instagramu.