[Návod]

Budování komunit

Základy smysluplného community buildingu

Základy smysluplného community buildingu

Úvod

Určitě jste si vědomi, že konkurence na trhu je dnes obrovská a je stále těžší získat a udržet si zákazníky nebo zaměstnance.

Jedním z nejefektivnějších způsobů, jak tuto výzvu překonat, je budovat komunity. Ty mohou přinášet mnoho výhod, jako jsou rychlá zpětná vazba z trhu, zatraktivnění značky zaměstnavatele, vyšší míra zákaznické loajality a mnoho dalších. V tomto návodu se zaměříme na to, co jsou komunity, jaké můžou být jejich výhody pro vaše podnikání a jak je budovat. Pokud chcete zvýšit úspěšnost vaší firmy a využít potenciálu komunit, tak neváhejte a čtěte dál.

Tereza Hanáková

co-founder, community consultant


Jmenuji se Tereza Hanáková a již více než 7 let mě fascinuje síla a potenciál komunit nejen v businessovém prostředí. Poprvé jsem se s community managementem setkala v inovační agentuře JIC, kde jsem měla na starosti budování regionální komunity podnikatelů. Postupně jsem začala pomáhat těmto podnikatelům s budováním jejich vlastních komunit. Spoluzaložila jsem agenturu Fanl, která se specializuje na agilní marketing (nejen) pro startupy. Našim cílem je nejen najít potenciální zákazníky, ale také je na zákazníky přeměnit a udr-žet si je. Moje práce se zaměřuje na to, aby se zákazníci našich klientů vraceli a budovali si ke značce vztah. Tam, kde to dává smysl, budujeme s klienty komunity.

Tereza Hanáková

co-founder, community consultant


Jmenuji se Tereza Hanáková a již více než 7 let mě fascinuje síla a potenciál komunit nejen v businessovém prostředí. Poprvé jsem se s community managementem setkala v inovační agentuře JIC, kde jsem měla na starosti budování regionální komunity podnikatelů. Postupně jsem začala pomáhat těmto podnikatelům s budováním jejich vlastních komunit. Spoluzaložila jsem agenturu Fanl, která se specializuje na agilní marketing (nejen) pro startupy. Našim cílem je nejen najít potenciální zákazníky, ale také je na zákazníky přeměnit a udr-žet si je. Moje práce se zaměřuje na to, aby se zákazníci našich klientů vraceli a budovali si ke značce vztah. Tam, kde to dává smysl, budujeme s klienty komunity.

tereza@fanl.cz

Obsah

Obsah

Proč firmy buduji komunity?

Co je to komunita? (A co není...)

Jaké máme typy komunit?

Jak na design komunity a její strategii?

Kdo je to Community Manager?

Jak získat prvních 100 členů?

Závěrečné tipy

Proč firmy buduji komunity?

Co je to komunita? (A co není...)

Jaké máme typy komunit?

Jak na design komunity a její strategii?

Kdo je to Community
Manager?

Jak získat prvních 100 členů?

Závěrečné tipy

Proč firmy budují komunity?

I přes to, že svět je nejvíc propojený za dobu existence lidstva, existují stovky milionů osamělých lidí. Introverti i extroverti. Osamělost totiž není to stejné jak být sám.

Je to tělesná funkce, podobná hladu.

Před miliony, tisícovkami let i ještě poměrně nedávno totiž být sám znamenalo smrt. Jako obranu tělo vyvinulo sociální bolest. Systém včasného varování, který vás upozornil, že jste příliš izolovaní a hrozí vám nebezpečí. Tím vás donutil najít si cestu zpět ke svému kmeni.

Tento systém funguje dodnes. Proto odmítnutí bolí, a samota  může být utrpením. V některých zemích si uvědomili, že problém osamělosti je vážně podceňován.

V říjnu 2018 premiérka Spojeného království Theresa May představila první vládní strategii pro osamělost (Government’s first loneliness strategy).

Pokud vás téma osamělosti zajímá, podívejte se na YouTube videa Loneliness od Kurzgesagt nebo Can loneliness kill you? od AsapSCIENCE. Dobře, fajn. Ale proč by to mělo zajímat značky, firmy, podnikatele? Kvůli silné konkurenční výhodě, kterou přináší vytvá-ření komunit okolo brandu, produktu či služby.

Asi ve všech firmách jsou totiž nejdůležitější zaměstnanci a zákazníci. V nejlepším pří-padě angažovaní loajální zákazníci a zaměstnanci.

S tím nám může pomoct právě smysluplný community building. Proto vám před-stavím 7 důvodů/cílů, proč byste měli budovat komunitu.

cíl 1

Uspoříte náklady na zákaznickou podporu

Díky zapojení zákazníků (uživatelů) vyřeší komunita spoustu dotazů a potíží sama. Funguje to skvěle především u softwarových produktů. Většinou prostřednictvím fóra, kde komunita nemusí řešit jen problémy, ale členové přináší nová témata a nápady.

Pokud je dostatečně aktivní a dodáte ji strukturu, může takové fórům sloužit jako knowledge hub. Skvělými příklady jsou Adobe's community support hub nebo Atlassian's support community.

cíl 2

Urychlíte inovace

Díky napojení na cílovou skupinu a rychlému feedbacku můžete rychleji inovovat. V komunitách členové sdílejí návrhy na zlepšení a zpětnou vazbu na produkt či službu. Můžete tak poznatky uvádět postupně do praxe a ušetříte náklady za rozsáhlé průzkumy.

Některé firmy dokonce svou komunitu zapojují do každého kroku vývojové a inovační fáze produktu tak, aby zajistily „voice of the customer“. Takto zapojení zákazníci jsou pak ke značce často maximálně loajální. Funguje to například u Snowflake nebo Dynatrace Community.

cíl 3

Získáte nové zákazníky

Zákazníci, o které pečujete a budujete s nimi dlouhodobý vztah, vás budou spíše doporučovat dál. Komunity tak často fungují jako skupiny ambasadorů, které pomáhají rozšiřovat povědomí o značce.

Je dobře známo, že lidé spíše nakoupí na základě doporučení blízké osoby, než podle online reklamy. Skupinu nadšených uživatelů se tak vyplatí podchytit a vytvořit jim co nejlepší podmínky pro doporučení produktu či služby. Pozor ale, komunita by neměla být nikde vytvořena pouze za obchodním účelem!

Chcete příklady? Tady jsou The Twilio Champions Program nebo lululemon's Global Ambassador Programme

cíl 4

Získáte nové zaměstnance

Pokud budujete komunitu, která se točí kolem tématu vašeho businessu, je velmi pravděpodobné, že se časem z komunity budou dát recruitovat potenciální zaměstnanci. Budování komunit za tímto účelem má obrovskou výhodu v tom, že si své budoucí zaměstnance můžete dopředu dovzdělat, nadchnout pro vaši firemní kulturu a budovat s nimi vztah. Toto vše vede k mnohem snazšímu onboardingu a zvýšení pravdě-podobnosti, že nový zaměstnanec bude dobře do vaší firemní kultury zapadat.

Skvěle fungují české komunity kolem Kiwi.com code.kiwi.com a nebo kolem Productboardu.

cíl 5

Vytváříte nový unikátní obsah

Lidé v komunitách zároveň sami od sebe přispívají obsahem, který pomáhá samotnému produktu. Modely distribuovaného obsahu mění způsob fungování byznysu. Od tzv. user-generated contentu po open-source platformy. Tyto modely dovolují firmám pouze vytvářet prostředí a poskytovat platformu k tomu, aby masy přispívaly obsahem.

Kde to například funguje: Miroverse nebo Google Developer Group.‍

cíl 6

Posílíte retenci a zlepšíte zákaznickou zkušenost


Komunita přispívá k lepší zákaznické zkušenosti a k budování loajality. Tvoří se tam, kde skupinu spojuje společný zájem relevantní pro daný produkt či službu. Lidé jsou aktivní v komu-nitách kvůli pocitu sounáležitosti a když značka dokáže takové prostředí vytvořit, má vyhráno. Díky takové komunitě si zákazník buduje hlubší vztah ke značce, což pravděpodobně vede ke zvýšení loajality a retence.

Příklady: Google Women Techmakers nebo CMX

cíl 7

Zlepšíte adaptabilitu

na produkt

Díky komunitě se zákazníci rychleji adaptují na nový produkt či službu. V komunitách vzniká prostředí pro sdílení zkušeností a best practices. Je kladen velký důraz na učení a tzv. upskilling. Ultimátním cílem většinou bývá „vychovat“ mentory a instruktory, kteří pomáhají novým uživatelům v adaptaci a implementaci produktu.

Skvěle komunita pracuje například v The Trailblaizer Community, o které se můžete dočíst víc na straně 24 nebo ve Figmě.

Vyberte si hlavní cíl

Je evidentní, že cíle se překrývají. Důležité je si vybrat jeden primární a na základě něj komunitu designovat, tvořit strategii, měřit. Primární cíl by měl být dlouhodobý. K němu můžete vybrat 2 sekundární cíle, které se můžou v čase měnit podle toho, jak jsou naplněné a kam se komunita v čase posouvá.

A jaké jsou nejčastější byznysové cíle u značek?

Graf pochází z výzkumu Community Industry Report, který v roce 2022 dělalo CMX.

Co je komunita a co není?

Bohužel nelze jednoznačně definovat, co přesně komunita znamená, protože může představovat různé věci pro různé lidi. V podstatě se jedná o skupinu lidí, kteří sdílejí společné zájmy, cíle nebo hodnoty. Klíčovým prvkem je vytvoření prostoru, buď fyzického nebo virtuálního, který propojuje jednotlivé členy

a podporuje vznik sociálních vazeb. Pokud bych se však měla pokusit popsat komunitu jednou větou, byla by to tato:


„Bezpečné místo, kde najdete odpověď na svoji otázku.“


Komunity mají úžasný efekt – vytvářejí pocit sounáležitosti

a bezpečného prostředí, kde lidé mohou sdílet zkušenosti, inspirovat se a vzájemně se učit. Z psychologického hlediska je právě ten pocit sounáležitosti tím, co dává lidskému životu opravdovou hodnotu. V dnešní digitální době, kdy je stále obtížnější najít místo, kam patříme, je budování komunit stále důležitější a získává na pozornosti.

Jak na komunity nahlížet?

Běh na dlouhou trať

Komunitu budujte tam, kde dává smysl dlouhodobost.
V komunitách jde hlavně o budování vztahů, které se nevytvoří přes jednu noc.

Běh na dlouhou trať

Komunitu budujte tam, kde dává smysl dlouhodobost. V komunitách jde hlavně o budování vztahů, které se nevytvoří přes jednu noc.

Prodloužená ruka interního týmu


Je super přemýšlet o své komunitě jako o prodloužené ruce interního týmu. Například pokud budujete komunitu s cílem získat nové zaměstnance, komunita může výrazně usnadnit práci HR týmu. Poskytuje prostředí, ve kterém lze oslovit potenciální kandidáty, navázat s nimi kontakt. Pokud se zaměřujete na budování komunity s důrazem na udržení stávajících zákazníků, komunita může významně přispět obchodnímu týmu.  Firma budující komunitu by měla být mnohem efektivnější, jelikož má kolem sebe takový "rozšířený interní tým" a má vhled do cílové skupiny.

Mindset od “pro koho”
k “s kým”

V typickém firemním prostředí se manažeři shromáždí kolem jednoho stolu a začnou přemýšlet a plánovat, jak mohou vylepšit jednotlivé oblasti svého businessu, co nového mohou udělat. Tento proces však vždy s sebou nese riziko, že jejich návrhy nebudou plně přijaty cílovou skupinou. Proto, když budujeme komunitu, je skvělé nastavit si mindset ne „pro koho svůj business dělám“ ale „s kým svůj business dělám“. Snažit se komunitu co nejvíc vtáhnout do interního dění a naslouchat jejím potřebám. Tím zvyšujeme pravděpodobnost, že to, co ve firmě uděláte, dopadne na úrodnou půdu.

A co komunity
nejsou?

Často se setkávám s tím, že firma má okolo sebe klíčovou cílovou skupinu lidí – stávající nebo potenciální zákazníky, potenciální zaměstnance apod. – a začíná uvažovat o vybudování komunity. Ačkoli to může znít lákavě, je důležité se zamyslet nad dvěma zásadními otázkami:

Dává smysl usilovat o vytvoření prostředí, kde si jednotliví členové mohou vzájemně pomáhat, radit si, sdílet své zkušenosti a interagovat různými způsoby?

Může jejich interakce přinášet hodnotu nejen členům samotným, ale i naší značce?

Databáze ≠ Komunita

Excelovský seznam nebo CRM se automaticky nerovná komunitě. Mnohdy totiž stačí „pouze“ pečovat chytrým způsobem o danou cílovou skupinu a nemít ambici podporovat budování vztahu mezi jednotlivými lidmi. Další návodná otázka by mohla být: Chci, aby jednotliví lidé budovali vztah pouze k naší značce nebo mají budovat vztah i mezi sebou? Pokud jste si odpověděli ano pouze na první část otázky, máte pravděpodobně databázi kontaktů, o kterou chcete pečovat, informovat ji a třeba i vzdělávat. Komunita to ale není. Zatím. 😉

Sledující ≠ Komunita

Mark Zuckeberg hodil trochu vidle do práce Community Managerů, když začal označovat sledující za komunitu. To, že má značka sledující na Facebooku nebo Instagramu ještě neznamená, že buduje komunitu. Community Manager není Social Media Manager ani člověk, kdo celé dny odpovídá na komentáře ve facebookových skupinách. Je to stratég, designer, relationship builder, facilitátor a moderátor, největší ambasador vaší značky a hlavně leader, ale o roli Community Managera se více rozepíšu později. Samozřejmě na Facebooku se nachází spousta smysluplných komunit. Jen je potřeba si uvědomit, že followeři nejsou automaticky to stejné jako komunita.

Dává smysl usilovat o vytvoření prostředí, kde si jednotliví členové mohou vzájemně pomáhat, radit si, sdílet své zkušenosti a interagovat různými způsoby?

Jaké máme typy komunity?

Existují tři základní typy business komunit:


1. Community-centric

2. Community-driven

3. Community-built

Každá z nich má jiné potřeby, monetizační techniky a cíle. Tady je stručný přehled.

Comunity-Centric

Jedná se o business, jejichž produktem je komunita. Existují tři způsoby, jak zpeněžit community-centric komunitu:
- Zpoplatnění členství (např. YPO).
- Zpracování transakcí mezi členy (např. Airbnb).
- Zpoplatnění jednotlivých programů v komunitě. (např. Holky z Marketingu)

Comunity-Centric

Jedná se o business, jejichž produktem je komunita. Existují tři způsoby, jak zpeněžit community-centric komunitu:
- Zpoplatnění členství (např. YPO).
- Zpracování transakcí mezi členy (např. Airbnb).
- Zpoplatnění jednotlivých programů v komunitě. (např. Holky z Marketingu)

Comunity-Driven

Jedná se o firmy, které prodávají produkt nebo službu, kterou komunita velmi obohacuje. Buduje se tedy komunita, aby byly podpořeny obchodní cíle firmy, např. zvýšení prodejů, snížení nákladů na marketing, snížení nákladů na produktový tým díky aktivnímu feedbacku z komunity. Tomuto typu komunit se věnujeme v tomto e-booku.

Comunity-Driven

Jedná se o firmy, které prodávají produkt nebo službu, kterou komunita velmi obohacuje. Buduje se tedy komunita, aby byly podpořeny obchodní cíle firmy, např. zvýšení prodejů, snížení nákladů na marketing, snížení nákladů na produktový tým díky aktivnímu feedbacku z komunity. Tomuto typu komunit se věnujeme v tomto e-booku.

Comunity-Build

Jedná se o business nebo projekty, které jsou vybudovány a někdy i vlastněny členy komunity. Open-source produkty (např. Wordpress) a kryptografické projekty (např. Ethereum) jsou příklady komunitně budovaných businessů. Jejich cíle se obvykle soustředí na maximalizaci příspěvků a výstupů členů.

Comunity-Build

Jedná se o business nebo projekty, které jsou vybudovány a někdy i vlastněny členy komunity. Open-source produkty (např. Wordpress) a kryptografické projekty (např. Ethereum) jsou příklady komunitně budovaných businessů. Jejich cíle se obvykle soustředí na maximalizaci příspěvků a výstupů členů.

Komunity lze také rozdělovat dle formy:

Online, offline, hybridní komunity

S COVIDem přišla samozřejmě spousta změn a komunity, které v minulosti byly založené na fyzickém setkávání, byly nuceny se do onlinu přesunout. Dnes převládají hybridní komunity. Ty komunity, jejíž členové se potkávají jak fyzicky, tak mají svůj „domov“ na nějaké online platformě.

Online, offline, hybridní komunity

S COVIDem přišla samozřejmě spousta změn a komunity, které v minulosti byly založené na fyzickém setkávání, byly nuceny se do onlinu přesunout. Dnes převládají hybridní komunity. Ty komunity, jejíž členové se potkávají jak fyzicky, tak mají svůj „domov“ na nějaké online platformě.

Otevřená až uzavřená komunita

Zde se pohybujeme na škále. Je to škála, která určuje úroveň přístupnosti komunity pro nové členy. Pokud jsou komunity zcela uzavřené, můžou působit odtažitě, nečitelně, příliš exkluzivně. Je zde ale velká pravděpodobnost, že v takové komunitě budou jen relevantní členové a že míra zapojení bude vysoká. Na druhé straně, pokud jsou komunity otevřené, existuje riziko, že se do nich zapojí mnoho členů, kteří nejsou relevantní pro komunitu nebo se neangažují aktivně aneb kvalita nad kvantitou.

Otevřená až uzavřená komunita

Zde se pohybujeme na škále. Je to škála, která určuje úroveň přístupnosti komunity pro nové členy. Pokud jsou komunity zcela uzavřené, můžou působit odtažitě, nečitelně, příliš exkluzivně. Je zde ale velká pravděpodobnost, že v takové komunitě budou jen relevantní členové a že míra zapojení bude vysoká. Na druhé straně, pokud jsou komunity otevřené, existuje riziko, že se do nich zapojí mnoho členů, kteří nejsou relevantní pro komunitu nebo se neangažují aktivně aneb kvalita nad kvantitou.

Exerní a interní

Úplně jednoduše. Externí komunity jsou skupiny lidí, kteří nejsou součástí vašeho týmu. Většinou se jedná o potenciální nebo stávající zákazníky. V dnešní době je trendem se dívat i na své zaměstnance nebo síť dodavatelů a partnerů jako na komunitu. To by byly komunity interní.

Exerní a interní

Úplně jednoduše. Externí komunity jsou skupiny lidí, kteří nejsou součástí vašeho týmu. Většinou se jedná o potenciální nebo stávající zákazníky. V dnešní době je trendem se dívat i na své zaměstnance nebo síť dodavatelů a partnerů jako na komunitu. To by byly komunity interní.

Přirozeně a uměle vznikající

Některé firmy mají tu výhodu, že se kolem jejich tématu začínají komunity tvořit přirozeně. To je značka ideál a je skvělé tento potenciál využít na maximum. Pokud však cítíte, že by komunita kolem vaší značky mohla přinášet smysluplné výsledky, jděte do toho naplno! I když to na začátku vyžaduje hodně úsilí, pozitivní dopady nebudou na sebe dlouho čekat.

Přirozeně a uměle vznikající

Některé firmy mají tu výhodu, že se kolem jejich tématu začínají komunity tvořit přirozeně. To je značka ideál a je skvělé tento potenciál využít na maximum. Pokud však cítíte, že by komunita kolem vaší značky mohla přinášet smysluplné výsledky, jděte do toho naplno! I když to na začátku vyžaduje hodně úsilí, pozitivní dopady nebudou na sebe dlouho čekat.

Jak na design komunity a její strategii?

Toto téma je opravdu rozsáhlé a stojí za to věnovat mu více pozornosti. Mohla bych sepsat další e-book, který by se mu věnoval podrobněji. Nicméně, ráda bych vám teď stručně představila základní pilíře, které je třeba mít na paměti při designu komunity a následné strategii.

Každý Community Manager musí mít v hlavě neustále tuto vizualizaci:

A co to vlastně znamená? Nejdřív musíte mít jasnou představu  o tom, jak by komunita mohla přispět k rozvoji vašeho podnikání. Který primární cíl má naplňovat (viz kapitola Proč firmy budují komunity). Pak můžete začít definovat, kdo jsou potenciální členové této komunity. Bohužel nestačí pouze určit, že ve vaší komunitě budou pravděpodobně lidé, kteří se zajímají např. o programování. Musíte se ponořit hlouběji. Je důležité poznat cílovou skupinu, porozumět jejím motivacím, problémům a přáním.

A samozřejmě, ideálně se s lidmi o vaší plánované komunitě bavte. Čím dříve s nimi začnete komunikovat, tím větší je pravděpodobnost, že vaše komunita bude dobře nadesignovaná. Až budete mít jasně stanovené obchodní cíle a budete vědět, co potenciální členové potřebují a najdete společný cíl (shared purpose), teprve tehdy budete mít jistotu, že vytváření komunity má smysl.

V další fázi pak tvoříte:

Identita komunity

V tomto kroku přemýšlíte, jaká je mise komunity, jaké má hodnoty, pravidla, jaký má tone of voice a jaký je její brand. Tento krok doporučuji nepodcenit, protože mít dobře nastavenou identitu pomáhá k přilákání těch správných lidí a v budování sounáležitosti.

Identita komunity

V tomto kroku přemýšlíte, jaká je mise komunity, jaké má hodnoty, pravidla, jaký má tone of voice a jaký je její brand. Tento krok doporučuji nepodcenit, protože mít dobře nastavenou identitu pomáhá k přilákání těch správných lidí a v budování sounáležitosti.

Programy a aktivity

No a teď se můžete vyřádit. Přichází fáze, kdy navrhujete, co všechno pro komunitu budete dělat. Takové základní aktivity můžou být: diskuzní fórum, eventy, soutěže a výzvy, ambassador program, referral program, mentoringový program, odesílky newsletterů apod. Kreativitě se meze nekladou. Čas a peníze ale omezené jsou, proto doporučuji, začněte s jednou prioritní aktivitou a postupně nabalujte. Jo, a nechte si v tom od komunity poradit.

Programy a aktivity

No a teď se můžete vyřádit. Přichází fáze, kdy navrhujete, co všechno pro komunitu budete dělat. Takové základní aktivity můžou být: diskuzní fórum, eventy, soutěže a výzvy, ambassador program, referral program, mentoringový program, odesílky newsletterů apod. Kreativitě se meze nekladou. Čas a peníze ale omezené jsou, proto doporučuji, začněte s jednou prioritní aktivitou a postupně nabalujte. Jo, a nechte si v tom od komunity poradit.

Strategie

Strategie je pak už konkrétní plán, jak vašich cílů dosáhnout tak, aby to businessově a i vašim členům dávalo smysl. Strategii nedoporučuji vytvářet na delší časový úsek než je 1 rok, protože každá komunita se rychle vyvíjí. Na další stránce vidíte 3 úrovně strategie, které by na sebe měly navazovat.

V ideálním světě by měly být i měřitelné.

Strategie

Strategie je pak už konkrétní plán, jak vašich cílů dosáhnout tak, aby to businessově a i vašim členům dávalo smysl. Strategii nedoporučuji vytvářet na delší časový úsek než je 1 rok, protože každá komunita se rychle vyvíjí. Na další stránce vidíte 3 úrovně strategie, které by na sebe měly navazovat.

V ideálním světě by měly být i měřitelné.

Business level

Jakých obchodních výsledků chcete dosáhnout?

Např. Potřebujeme X násobně víc zakázek a k tomu potřebujeme, aby se náš interní tým rozrostl o 20 juniorních lidí.

Comunity level

Jaké komunitní programy zavedete nebo zlepšíte, abyste dosáhli obchodních cílů?

Např. Zorganizujeme Mentoring program pro studenty a uděláme 2 meetupy v následujícím kvartále se zaměřením na XY.

Tactical level

Co uděláte pro to, aby komunitní programy byly úspěšné a abyste nakonec dosáhli svých business cílů?

Např. Mentoringový program bude vypadat tak a tak, potřebujeme k tomu to a to atd.

Než ale komunitu pustíte do světa, zamyslete se ještě nad těmito oblastmi:

Jaké podobné komunity existují? Mohou být komplementární?

Kde bude "domov" komunity? Jakou platformu budete používat?

Jaký je onboarding a offboarding process?

Kdo bude Community Manager a jaký má k dispozici tým?

Jak se o vaší komunitě lidé dozví?

Jak budete sbírat a uchovávat data z komunity?

Kdo vám s komunitou může pomoci, kde se můžete inspirovat?

Jaké máte zdroje pro budování komunity (finanční, lidské, časové, ...)


Jakmile toto všechno máte, můžete launchovat! Držím palce!

Kdo je comunity manager?

Jak řekla Charlene Li: „Role Community Managera bude stále důležitější, protože co je pro každou společnost nejdůležitější? Zákazníci. A kdo zná zákazníky nejlépe? Community manažeři.“

Každá komunita potřebuje svého leadera, který má zásadní podíl na úspěchu komunity. Community Manageři jsou prostředníky mezi potřebami businessu a potřebami členů komunity, přičemž jejich úkolem je být skutečnými ambasadory značky, kteří se aktivně angažují v komunikaci s potenciálními členy a budují trvalé vztahy s těmi stávajícími.

Každá komunita je jiná, tato agenda ale spojuje většinu Community Managerů:

Rozvoj komunity a tvorba strategie

Sběr zpětné vazby, evaluace a sledování cílů a KPIs

Přímá nebo hromadná komunikace se členy komunity

Propagace komunity a zajištění marketingových aktivit

Plánování a exekuce programu komunity (organizování akcí, moderace diskuzí, tvorba obsahu apod.)


Pokud jde o soft skills, které jsou klíčové pro Community Managera, je tu několik aspektů, které by neměly chybět:

umí udržovat peer to peer vztah

má skvělé komunikační schopnosti

je zlepšovač a vymýšleč smysluplných věcí

je to největší brand ambassador

má nadhled, dokáže se rozhodovat mezi potřebami jednotlivce a skupiny

je empatický

je to leader

přemýšlí v průsečíku business cílů a cílů členů komunity

umí se rychle přizpůsobit změnám v komunitě

Tip!

Podívejte se, jaké jsou podle společnosti CMX klíčové dovednosti, které potřebuje každý komunitní manažer.

Jste v roli komunitního manažera nováčkem? Přečtěte si článek Čtyři věci, které byste měli dělat v nové roli community manažera od CMX.

A pokud hledáte Community Managera, podívejte se třeba sem. Na portále Davida Spinkse najdete kvalifikované Community Managery, kteří hledají práci.

Jak získat prvních
100 členů?

Už víte, proč byste komunitu měli budovat, jaký dopad na váš byznys by měla mít a co přinese cílové skupině, máte hotový design a strategii komunity. Teď ale stojíte před samotným spuštěním a velkou výzvou, jak získat první aktivní členy. Sepsala jsem pro vás 4 jednoduché tipy.

Mluvte o komunitě ještě před launchem

Pokud jste se rozhodli budovat komunitu, tak vás to pravděpodobně nenapadlo jako rána z čistého nebe. Nejspíš jste začali pociťovat, že se kolem vaší značky nebo vaší osoby nachází lidé, kteří mají k vaší značce vztah a chtějí „něco víc“. Proto než komunitu spustíte, mluvte o svém záměru s po–tenciální cílovou skupinou, ptejte se na názory a poslouchejte zpětnou vazbu. Na sociálních sítích, v e-mailu, naživo. Kdekoliv to půjde. Nejen, že si potenciální členy tak trochu připravíte, ale hlavně budete vědět více o jejich potřebách a motivacích.

Tip!

Snažte se ptát otázkami na nedávnou minulost. Třeba když chcete budovat komunitu kolem běhání, můžete se zeptat: „Kolikrát jsi za poslední měsíc hledal/a informace o běhání?“.

A neptejte se hypoteticky, lidé mají tendenci se vidět v lepším světle.

Přistupujte k onboardingu jako k designování zážitku

Onboarding je klíčový, měl by být co nejjednodušší a v ideálním případě by pro nově příchozího měl být zážitkem. Onboarding může být jakkoliv kreativní, hravý nebo třeba s překvapením na konci. To, že se někdo rozhodne být součástí vaší komunity, je úspěch. To důležité je teď ale takového člověka co nejdřív zapojit, motivovat ho k první aktivitě.

Chcete, aby newcomer přišel na akci, nasdílel něco do komunity nebo něco vymyslel? Co má být první aktivita, kterou má newcomer udělat, k čemu vlastně nově příchozího chcete motivovat?‍

No a co by si měl nový člen komunity po dokončení onboarding procesu říct?

Vím, k čemu komunita slouží, pro koho je a jak funguje. Ano, chci být opravdu její součástí.

Vím, na koho se můžu obrátit v případě potřeby.

Vím, kde najdu veškeré informace ohledně komunity, firmy (služby/produktu).

Vím, co se po mně chce. Jsem motivovaný udělat první aktivitu, těším se, až se zapojím.

A v ideálním světě: To jsem ale mile překvapen/a!

Celý onboarding proces můžete vykomunikovat osobně, pomocí mailingového seriálu nebo třeba pomocí popup oken ve vaší komunitní platformě. Zároveň doporučuji mít tyto informace stále po ruce, uložené někde, kde si je jednotliví členové můžou v případě potřeby vždycky najít.

Tip!

Pomozte lidem s představováním. Abyste podpořili propojování v komunitě, je potřeba, aby nebyla anonymní. Podporujte nově příchozí v představování komunitě, může to být poslední krok
v onboarding procesu, můžete jim napsat napřímo a požádat je o představení nebo třeba můžete na pravidelné bázi představovat větší množství nových členů najednou vy.

Rozptylte zodpovědnosti hned od začátku

Mluvte s lidmi. Opravdu! Toto je omýlané pořád dokola, já vím.

V community buildingu se ale bez komunikace opravdu neobejdete. Ptejte se na potřeby, motivace členů a zkuste je vtáhnout do děje tak, aby vám s růstem komunity pomáhali ihned od začátku.

Mně vždy pomáhá se na členy komunity dívat jako na členy jednoho velkého týmu. Řešte se členy otázky rozvoje, propagace komunity a jednotlivých aktivit, které se v komunitě dějí. Rozptylte zodpovědnosti a snažte se komunitu vytvářet nejen pro vaše členy, ale s nimi. Tak se tito první členové budou spolupodílet na celém směřování komunity, což pomáhá k dlouhodobé zaangažovanosti a celý růst komunity akceleruje.

Je důležité vytvářet bezpečné prostředí, ve kterém členové vědí, že můžou říct svůj názor, který je vyslyšen. S růstem komunity to bude těžší a těžší, proto si užijte to, že ze začátku můžete mít prostor na každého nového člena, který se může stát ambasadorem značky a propagovat vás, aniž by vás to něco stálo.

Členové doporučují další členy

Není nic lepšího, než když vám sami členové doporučují další členy. Proto je fajn už od začátku nastavit, jak vaše první členy

k doporučování motivovat a hlavně jim doporučování co nejvíce ulehčit.

A co k tomu potřebujete?

  • jednoduché sdílení registrace,

  • pochopitelně sepsané, k čemu komunita slouží a proč by se někdo měl zapojit,

  • sepsané reference od členů, data o komunitě (pokud jsou),

  • transparentně popsané, co za doporučení případně člověk bude mít (lepší badge, merch, slevy, poděkování – to by mělo být vždy  a další)


Tip!

Každý má svých starostí až nad hlavu, proto se nebojte občas připomínat a členy v komunitě
o doporučení požádat.

Závěrečné tipy

Ještě než se dostaneme k opravdovému závěru, ráda bych uvedla pár podnětů k zamyšlení. Budovat komunity je long-term run. Nečekejte okamžité výsledky. Uvědomte si, že pracujete s důvěrou lidí, budujete vztahy, a to se nikdy nestane přes noc. Pokud se vám ale kolem vaší firmy povede komunitu vybudovat, máte vyhráno. Hodnota takové komunity je pak nevyčíslitelná.

Nebojte se experimentovat a zkoušet nové věci. S každým novým členem se komunita jemně mění, proto se nezapomeňte ptát svých členů na jejich potřeby a zpětnou vazbu.

Ať už jste na začátku nebo již máte fungující komunitu, pravidelně se vracejte k vašemu „proč“. Pamatujte si, proč jste se rozhodli budovat komunitu a jaká je mise vaší komunity. To vám pomůže ve vašem focusu a prioritizaci. V komunitáchse dá dělat nespočet věcí, důležité ale je umět dělat ty věci, které vám a vašim členům přinesou největší užitek.

Kde se dál vzdělávat?

CMX

The Community Roundtable

Feverbee

Community canvas


A nebo samozřejmě můžete odebírat náš newsletter.

Co si přečíst?

Build your Community a The Indispensable Community od Richarda Millingtona

The Art of Gathering od Priya Parker

The Business of Belonging od Davida Spinkse

Get Together od Bailey Richardson

Příklad komunity salesforce

Produktová komunita (tzv. product community) Trailblazer od společnosti Salesforce je skvělá platforma, která podporuje učení a rozvoj dovedností uživatelů produktů a služeb Salesforce. Nabízí mnoho programů, jako jsou online kurzy, certifikace, virtuální workshopy, fóra
a skupiny, kde uživatelé mohou diskutovat o svých zkušenostech, sdílet své nápady a know-how a najít řešení svých problémů. Trailblazer také umožňuje uživatelům získat nápady a tipy od ostatních uživatelů a odborníků na produkty Salesforce.

S čím ale komunita Trailblazer pomáhá salesforce?Zlepšení produktů a služeb:

Salesforce naslouchá potřebám své komunity a využívá tuto zpětnou vazbu k zle–pšení svých produktů a služeb. Komunita poskytuje cenné informace o tom, co funguje dobře a co by mohlo být vylepšeno, což pomáhá Salesforce vyvíjet lepší a účinnější produkty.


Větší loajalita zákazníků:

komunita je velmi loajální a za–pojená. Zákazníci, kteří jsou součástí této komunity, často používají více produktů a služeb Salesforce.


Vytváření nových produktů a služeb:

komunita je také zdrojem nápadů na vytváření nových produktů a služeb. Salesforce může využít nápady z této komunity a vytvořit nové produkty a služby, které zákazníci požadují.


Marketing a propagace:

komunita může také sloužit jako nástroj pro marketing a propagaci Salesforce. Členové této komunity mohou mluvit o svých pozitivních zkušenostech s produkty a službami Salesforce

a pomáhat tak přilákat nové zákazníky.


Vzdělávání a podpora:

komunita poskytuje vzdělávací zdroje a podporu pro zákazníky. To pomáhá zákazníkům lépe porozumět produktům a službám Salesforce a efe–ktivněji je využívat.

„Chtěl bych zdůraznit, že 93 % členů komunity Trailblazer v průzkumu uvedlo, že jim zapojení do komunity Trailblazer pomohlo objevit nové produkty a řešení. To je údaj, který s radostí sdílím s naším produktovým týmem, když jim představuji hodnotu toho, co dělám, a jak se mohou zapojit do komunity.“

Alex Pisani, Community Manager, Salesforce

Závěr

Je úžasné, že jste dočetli až sem. Víte, co komunita představuje a jaké typy existují. Porozuměli jste síle, kterou komunity přinášejí. Naučili jste se, jak na strategii komunity.

A samozřejmě, poznali jste důležitou roli, kterou hraje Community Manager.

Teď je na čase vzít své znalosti do praxe. Ať už jste na začátku cesty a snažíte se získat prvních 100 členů, nebo se pohybujete ve větších rozměrech a hledáte způsoby, jak posílit existující komunitu.

Pamatujte si, že budování komunity není zdaleka o číslech a metrikách. Je to o propojování lidí, vytváření vztahů a podpoře jejich společného růstu aneb jak zní jedno africké přísloví: „If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together.“

Držím palce!

„If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together.“

Africké přísloví

Jak to funguje,
když budeme spolupracovat?

Správu osobních i firemních profilů máme v malíku. Pokud by vás zajímalo, jak naše spolupráce může probíhat, ozvěte se.